W dniu 19 listopada 2019 roku firma Ostmarcraft Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie w ramach projektu pn „Wprowadzenie nowej gamy produktów do oferty Ostmarcraft Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych w zakresie innowacji.”, w ramach „poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP”.

Zapytanie ofertowe z dnia 08.05.2018r. – zakup usług proinnowacyjnych
8 maja 2018
System modelowania i druku 3D
6 kwietnia 2020

W dniu 19 listopada 2019 roku firma Ostmarcraft Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie w ramach projektu pn „Wprowadzenie nowej gamy produktów do oferty Ostmarcraft Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych w zakresie innowacji.”, w ramach „poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP”.

Projekt polega na wdrożeniu innowacji produktowej (produkty meblarskie z drewna, metalu, tworzyw sztucznych, żywicy) poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii produkcji w celu łączenia materiałów naturalnych w tym drewna i metalu z elementami powstającymi poprzez zastosowanie druku 3D.Wnioskodawca dzięki wdrażanej innowacji w spółce osiągnie zamierzone cele, takie jak:

  • Stworzenie nowoczesnego centrum obróbczego drewna/metalu w połączeniu z materiałami kompozytowymi w tym elementami drukowanymi na drukarkach 3D;
  • wprowadzenie nowych produktów do ofert przedsiębiorstwa;
  • kształtowanie innowacyjnego wizerunku przedsiębiorstwa
  • wzrost konkurencyjności oferty produktowej na rynku;
  • poszerzenie rynków zbytu, wzrost przychodów przedsiębiorstwa
  • wzrost rozpoznawalności marki, stworzenie rozpoznawalnego brandu;
  • możliwość realizacji innowacyjnych projektów związanych z poszukiwaniem nowych materiałów i technologii.
    Kwota całkowita na realizację projektu wynosi 1 173 357.60, w tym wkład Unii Europejskiej 664 614.56 PLN.