MŚP

3 marca 2020

W dniu 19 listopada 2019 roku firma Ostmarcraft Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie w ramach projektu pn „Wprowadzenie nowej gamy produktów do oferty Ostmarcraft Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych w zakresie innowacji.”, w ramach „poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP”.

Projekt polega na wdrożeniu innowacji produktowej (produkty meblarskie z drewna, metalu, tworzyw sztucznych, żywicy) poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii produkcji w celu łączenia materiałów naturalnych w tym […]