W dniu 11.12.2020 roku firma Ostmarcraft Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie w ramach projektu pn: „Opracowanie i przygotowanie prototypu modelu innowacyjnego urządzenia masującego w przedsiębiorstwie Ostmarcraft Sp. z o. o.” w ramach poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

System modelowania i druku 3D
6 kwietnia 2020

W dniu 11.12.2020 roku firma Ostmarcraft Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie w ramach projektu pn: „Opracowanie i przygotowanie prototypu modelu innowacyjnego urządzenia masującego w przedsiębiorstwie Ostmarcraft Sp. z o. o.” w ramach poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Celem projektu jest wdrożenie innowacji produktowej w firmie poprzez opracowanie prototypu modelu innowacyjnego urządzenia masującego – maty masującej.
Dzięki wdrażanej innowacji produktowej w przedsiębiorstwie Wnioskodawca uzyska między innymi:

  • Zyski finansowe;
  • Wzrost konkurencyjności;
  • Zwiększenie widoczności i atrakcyjności firmy na rynku;
  • Osiągnięcie najkorzystniejszej pozycji przedsiębiorstwa na rynku i utrzymanie tej pozycji;
  • Wytworzenie nowego poziomu wiedzy w spółce;
  • Zwiększenie zasobów firmy;
  • Korzystny odbiór marki.

Całkowita wartość projektu: 483 390.00 PLN, w tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 334 050.00 PLN.