Wdrożenie Zautomatyzowanego Systemu Obsługi Modelowania i Druku 3D w firmie Ostmar-Craft Sp. z o.o.

Wyniki postępowania ofertowego z dnia 21.11.2017r.
29 listopada 2017
Zapytanie ofertowe nr 001/2018 z dnia 20.03.2018r.
20 marca 2018

Wdrożenie Zautomatyzowanego Systemu Obsługi Modelowania i Druku 3D w firmie Ostmar-Craft Sp. z o.o.

Dnia 24 lutego 2018 roku firma Ostmar-Craft Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn „Wdrożenie Zautomatyzowanego Systemu Obsługi Modelowania i Druku 3D w firmie Ostmar-Craft Sp. z o.o..”, w ramach „poddziałanie 1.4.1  Dotacje bezpośrednie”.

Założeniem systemu jest usprawnienie procesów jakie aktualnie zachodzą w firmie. System ma wspomóc w obsłudze indywidualnych zleceń od Klientów oraz zautomatyzować zachodzące procesy. Składać się będzie z kilku głównych modułów, które posiadać będą nowoczesne funkcjonalności. Założeniem Wnioskodawcy jest świadczenie usług drogą elektroniczną. Dzięki nowemu systemowi Wnioskodawca zwiększy swoją konkurencyjność na rynku oraz pozyska nowych Klientów.

Efekty projektu:
– Świadczenie usług drogą elektroniczną;
– Nowa usługa w ofercie firmy;
– Wzrost konkurencyjności;
– Zwiększenie wartości dodanej przedsiębiorstwa;
– Charakter innowacyjny przedsiębiorstwa;
– Zatrudnienie wyspecjalizowanej kadry pracowniczej.
Całkowita kwota na realizację projektu wynosi 621 150,00 PLN, w tym kwota dofinansowania: 371 250,00 PLN.