UE

11 grudnia 2020

W dniu 11.12.2020 roku firma Ostmarcraft Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie w ramach projektu pn: „Opracowanie i przygotowanie prototypu modelu innowacyjnego urządzenia masującego w przedsiębiorstwie Ostmarcraft Sp. z o. o.” w ramach poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Celem projektu jest wdrożenie innowacji produktowej w firmie poprzez opracowanie prototypu modelu innowacyjnego urządzenia masującego – maty masującej.Dzięki wdrażanej innowacji produktowej w przedsiębiorstwie Wnioskodawca uzyska między […]
24 lutego 2018

Wdrożenie Zautomatyzowanego Systemu Obsługi Modelowania i Druku 3D w firmie Ostmar-Craft Sp. z o.o.

Dnia 24 lutego 2018 roku firma Ostmar-Craft Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn „Wdrożenie Zautomatyzowanego Systemu Obsługi Modelowania i Druku 3D w firmie […]