zapytanie

8 maja 2018

Zapytanie ofertowe z dnia 08.05.2018r. – zakup usług proinnowacyjnych

Ostmar-craft Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert w ramach projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału […]
16 kwietnia 2018

Informacja o wyniku postępowania

Dotyczy: Zapytanie ofertowe  nr 001/2018 na realizację Zadania 1 – Zakup wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby realizacji projektu pn. „Wdrożenie Zautomatyzowanego Systemu Obsługi Modelowania i […]