usługi

8 maja 2018

Zapytanie ofertowe z dnia 08.05.2018r. – zakup usług proinnowacyjnych

Ostmar-craft Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert w ramach projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału […]
18 kwietnia 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18.04.2018 r.: Zakup usługi proinnowacyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18.04.2018 r.: Zakup usługi proinnowacyjnej wspierającej wdrożenie innowacji produktowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie Ostmarcraft Sp. z o.o. Oferty należy składać w […]