Zamówienie nr.1 z 21.11.2017r. – Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Wyniki postępowania ofertowego z dnia 21.11.2017r.
29 listopada 2017

Zamówienie nr.1 z 21.11.2017r. – Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi proinnowacyjnej wspierającej wdrożenie innowacji produktowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie Zamawiającego polegającej na wdrożeniu w przedsiębiorstwie OstmarCraft Sp. z o.o. nowoczesnych technologii produkcji i łączenia materiałów naturalnych w tym drewna i metalu z elementami powstającymi poprzez zastosowanie druku 3D. W ramach usługi zrealizowane będą działania mające na celu wsparcie i pomoc przy stworzeniu i uruchomieniu nowoczesnego centrum obróbki i łączenia materiałów.  Usługa będzie rezultatem projektu planowanego do złożenia w ramach działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałania 2.3.1: Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP. Usługa musi być świadczona przez akredytowane przez Ministerstwo Rozwoju instytucje otoczenia biznesu.

Nowy, innowacyjny produkt wiąże się z potrzebami przedsiębiorstwa Zamawiającego w obszarze przygotowania do wdrożenia innowacyjnego produktu do działalności Zamawiającego oraz do jego oferty handlowej.

XII. Termin składania ofert

  1. Oferty należy składać w terminie od 21.11.2017 do 29.11.2017 do godz. 15:30
  2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.11.2017 o godzinie 16:00 w siedzibie Zamawiającego
  3. Otwarcie ofert jest jawne. Osoby chcące brać udział w otwarciu proszone są o zgłoszenie się do sekretariatu Zamawiającego na 10 minut przed planowanym terminem otwarcia.

XIII. Miejsce i forma składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pod adresem:  OstmarCraft Sp. z o.o,  Markowa 1511, 37-120. Oferty można składać osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do siedziby Zamawiającego.

 

Wszelkie informacje dostępne są w dokumentacji:
– zapytanie ofertowe .pdf
– zapytanie ofertowe (wzór) .pdf .docx

29.11.2017r. – Wyniki przeprowadzonego postępowania ofertowego:
Miło nam poinformować iż w ramach prowadzonego postępowania ofertowego został wyłoniony Wykonawca usługi.
Pełna treść pisma znajduje się pod linkiem: pismo