rpo podkarpackie

16 kwietnia 2018

Informacja o wyniku postępowania

Dotyczy: Zapytanie ofertowe  nr 001/2018 na realizację Zadania 1 – Zakup wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby realizacji projektu pn. „Wdrożenie Zautomatyzowanego Systemu Obsługi Modelowania i […]