Oświadczenie wykonawcy – Ostmarcraft Sp. z o.o. – wzór