RODO

Dotyczy spełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
firma OSTMAR CRAFT Sp. z o.o. informuje, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma OSTMAR-CRAFT Sp. z o.o. z siedzibą 37-120 Markowa 1511, dane do kontaktu: e-mail: biuro@ostmar-craft.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi związanej bezpośrednio
  z działalnością firmy OSTMAR CRAFT Sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów czyli:  produkcja drewnianych mebli lub innych elementów na zamówienie klientów firmy
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania usługi zleconej firmie  OSTMAR-CRAFT Sp. z o.o.
 • Dane przechowywane będą przez czas określony w przepisach prawa
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów;
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów;
 • Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • Pani/Pan dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Potwierdzam, iż zostałem/am zapoznana z treścią powyższej klauzuli